O nama

Ciljevi

 

– poticanje i promicanje svekolike djelatnosti tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji
– razvitak i promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture, promicanje istraživanja i inovacija te unaprjeđivanje stručnog rada i osposobljavanja djelatnika u tehničkoj kulturi
– zastupanje i zaštita vlastitih interesa, interesa članica Zajednice i njihovih članova u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, pred državnim tijelima i tijelima Krapinsko-zagorske županije
– stvaranje i unaprjeđivanje uvjeta ostvarivanja i ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi kao sastavnice svekolikog i ravnomjernog razvitka tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji
– znanstveno i tehničko opismenjivanje, izražavanje i potvrđivanje stvaralačkih
sposobnosti, znanja i vještina građana, napose darovite i djece s posebnim
potrebama te podizanje razine tehničke kulture kao dijela opće kulture učinkovitom izvanškolskom poukom

– opće prihvaćanje znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i stjecanje znanja i sposobnosti za njihovu stvaralačku primjenu po mjeri zakona održiva razvitka (zaštite prirodnog i radnog okoliša) i čovjeka dostojna života
– visoko vrjednovanje postignuća stvaralaca u tehničkoj kulturi
– unaprjeđenje stručnoga rada i osposobljavanja djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora
– promidžba postignuća udruga i pojedinaca-tehničkih stvaralaca Krapinsko-zagorske županije u zemlji i svijetu;
– njegovanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila neprofesionalnog tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, suradnje i prijateljstva među ljudima, neovisno o dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, klasnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti i svjetonazoru
– sudjelovanje članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Djelatnosti zajednice

– sudjelovanje u uređivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji
– poticanje i ustrojavanje sveukupnih aktivnosti članica u razvitku tehničke kulture
– unaprjeđenje uvjeta slobodnog udruživanja i zadovoljavanja potreba građana bavljenjem granama tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici

-predlaganje programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi, priprema i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Krapinsko-zagorske županije u tehničkoj kulturi te izrada prijedloga kriterija za utvrđivanje i financiranje toga programa

– predlaganje kriterija i rokova za utvrđivanje programa javnih potreba tehničke kulture
u Krapinsko-zagorskoj županiji i odnosa u financiranju toga programa

– ostvarivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije i usklađivanje aktivnosti svojih članica u ostvarivanju svekolikog razvitka tehničke kulture i programa javnih potreba tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije
– poticanje i usklađivanje ukupnih aktivnosti svojih članica u razvitku tehničke kulture
– poticanje i podupiranje osnivanja novih udruga tehničke kulture te gradskih i općinskih zajednica tehničke kulture radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji kada se prosudi da za to postoji potreba i da su se
stekle zakonske i druge pretpostavke
– skrb o unaprjeđenju stručnog rada i osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi
– izvođenje izvanškolskog i sudjelovanje u izvannastavnom tehničkom, tehnološkom i
informatičkom odgoju i obrazovanju mladeži, a osobito darovite i djece s posebnim potrebama, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvoja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti te
usmjeravanja prema izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja

– popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovu razumijevanju, prosudbi, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a ponajviše mladeži te poticanju mladeži za bavljenje tehničkim sadržajima
– organiziranje natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te skrb o sudjelovanju predstavnika Zajednice na sličnim manifestacijama izvan Krapinsko-zagorske županije i u inozemstvu
– vlastita izdavačka djelatnost
– nabavka opreme i održavanje objekata čiji je Zajednica vlasnik ili korisnik
– suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima
– međužupanijska suradnja u tehničkoj kulturi
– skrb o zaštiti i unaprjeđivanju životnog i radnog okoliša
– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom o tehničkoj kulturi

logox

Adresa: Trg Ljudevita Gaja 12 49 000 Krapina

E-pošta: ztk.krapinskozagorska@gmail.com